3/3/13

Ποινικές διώξεις για όσους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο άνω των 5.000 ευρώ

Ποινικές διώξεις σε όσους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο άνω των 5.000 ευρώ επιστρατεύει το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να δώσει ανάσα στα δημόσια έσοδα αλλά και να στείλει αυστηρό μήνυμα στους φορολογούμενους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα αλλά επιλέγουν να μην πληρώνουν τους φόρους τους.

Με δύο διαφορετικές εγκυκλίους ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης από τη μία πλευρά δίνει οδηγίες για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε έως και 48 δόσεις, από την άλλη καλεί τους προϊσταμένους των εφοριών- υπό την απειλή πειθαρχικών

και ποινικών ευθυνών- να προχωρούν απευθείας σε υποβολή αιτήσεων για άσκηση ποινικών διώξεων σε κάθε φορολογούμενο με ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 5.000 ευρώ εφόσον έχει περάσει διάστημα 4 μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εξόφλησής τους.

Στη σχετική εγκύκλιο αναφέρεται ότι «κατά το χειρισμό υποθέσεων από τις δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές, παρατηρείται, το φαινόμενο της κατάθεσης αιτήσεων ποινικής δίωξης για το παραπάνω αδίκημα στα όρια της παραγραφής, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 111ΠΚ, είναι πενταετής (σχετ. ΟλΑΠ 2/2011)».

Προς αποφυγή του φαινομένου της παραγραφής αδικημάτων και προκειμένου να αποφευχθούν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες των υπαλλήλων (παράβαση καθήκοντος, κακουργηματική απιστία σε βάρος του Δημοσίου κλπ.), συνεχίζει η εγκύκλιος, «εφιστάται η προσοχή των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. για την άμεση υποβολή αιτήσεων μόλις συντρέξουν οι νόμιμες προϋποθέσεις».

Υπενθυμίζεται ότι για την υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης για μη καταβολή βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο, αρκεί η συνδρομή δύο προϋποθέσεων:

1. τα βεβαιωμένα και ληξιπρόθεσμα χρέη να υπερβαίνουν το ποσό των 5.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και

2. να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία λήξης καταβολής των χρεών αυτών (ένα έτος από την πάροδο της προθεσμίας για αποποίηση στις περιπτώσεις επαγωγής κληρονομιάς ή κληροδοσίας).

Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι « σε κάθε περίπτωση, η υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης δεν επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του Προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ., αλλά, αντίθετα, εντάσσεται στις ενέργειες που ασκούνται κατά δεσμία αρμοδιότητα. 

Οι Δ.Ο.Υ., προς τις οποίες απευθύνεται η παρούσα, παρακαλούνται να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την κατά νόμο υποστήριξη των συμφερόντων του Δημοσίου και στην άμεση τακτοποίηση τυχόν εκκρεμοτήτων, κατά προτεραιότητα μάλιστα στις περιπτώσεις μεγάλου ύψους ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές εντέλλονται για τον έλεγχο της ορθής και έγκαιρης υποβολής των αιτήσεων ποινικής δίωξης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους».                                                   www.xsmoney.gr


πηγή:tanea.gr