30/9/22

Εφορία: Online διασταύρωση για αδήλωτα εισοδήματα εξωτερικού και λογαριασμούς

 Νέο αυτοματοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που τηρούν Έλληνες στο εξωτερικό σχεδιάζει η φορολογική διοίκηση. Οι φορολογικές αρχές στην Ευρώπη, αλλά και σε πολλές τρίτες χώρες σφίγγουν το κλοιό, προκειμένου να περιορισθεί η φοροδιαφυγή από τους πολίτες τους που διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία σε άλλες χώρες. Με το σύστημα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, το οποίο σε επόμενο στάδιο θα είναι online μεταξύ των εφοριών που συμμετέχουν στο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών θα κλείσουν οι «τρύπες» που υπάρχουν σήμερα στη φορολογία.

Μάλιστα, η ΑΑΔΕ έλαβε και νέα στοιχεία από τις ξένες φορολογικές αρχές και τα οποία θα προωθηθούν στη φορολογική διοίκηση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ενδείξεις φοροδιαφυγής. Σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή εφόσον διαπιστωθούν πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν δηλωθεί στην Ελλάδα, οι ελεγκτικές αρχές θα προχωρήσουν σε έλεγχο δεκαετίας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία στην περίπτωση που οι αρχές λάβουν στοιχεία τα οποία δεν θα μπορούσαν να είναι υπόψη τους, δεν είχαν δηλωθεί ποτέ στη χώρα ή δεν είχαν περάσει ποτέ από το πιστωτικό σύστημα, ο έλεγχος επεκτείνεται στη δεκαετία.

Βέβαια, το να διατηρεί κάποιος λογαριασμούς στο εξωτερικό ή γενικότερα να διαθέτει κινητή ή ακίνητη περιουσία δεν είναι παράνομο, καθώς η κίνηση κεφαλαίων είναι ελεύθερη. Το παράνομο, είναι να υπάρχουν εισοδήματα που δεν έχουν δηλωθεί ποτέ στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας υποχρεούνται να δηλώσουν μέσω της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος το παγκόσμιο εισόδημά τους. Ταυτόχρονα υποχρεούνται ακόμη αν δεν παράγεται εισόδημα αλλά υφίστανται περιουσιακά στοιχεία στην αλλοδαπή, αυτά να δηλωθούν στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης και συγκεκριμένα στον πίνακα 2 (πληροφοριακά στοιχεία).

Οι φορολογικές αρχές των χωρών, που ανταλλάσσουν πληροφορίες, αποστέλλουν:

  • Το όνομα, τη διεύθυνση, τον ΑΦΜ, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης (στην περίπτωση φυσικού προσώπου) κάθε δηλωτέου προσώπου που είναι δικαιούχος, καθώς και των επιχειρήσεων.
  • Τον αριθμό λογαριασμού (ή λειτουργικό ισοδύναμο ελλείψει αριθμού λογαριασμού).
  • Το υπόλοιπο ή την αξία του λογαριασμού.
  • Σε περίπτωση λογαριασμού θεματοφυλακής:
  1. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των μερισμάτων και το συνολικό ακαθάριστο ποσό λοιπών εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στον λογαριασμό.
  2. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή την εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον λογαριασμό.
  3. Σε περίπτωση καταθετικού λογαριασμού, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε στον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους ή άλλης αντίστοιχης περιόδου υποβολής στοιχείων.
powergame.gr/forologia