Εγγυηση Καταθέσεων στο Εξωτερικό


Οι περισσότερες Διεθνείς Τράπεζες ανήκουν σε σχήματα εγγυοδοσίας καταθέσεων.
Ειδικότερα για την Ευρώπη:

To Ευρωπαϊκό Φόρουμ Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων (EFDI) ιδρύθηκε το 2002 με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αποτελείτο αρχικά από 25 ιδρυτικά μέλη, τα οποία αποφάσισαν να δημιουργήσουν από κοινού μια ενιαία πλατφόρμα για την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών. Τον Ιούνιο του 2007 το EFDI υιοθέτησε τη νομική μορφή του Διεθνούς Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού διεπόμενου από το Βελγικό Δίκαιο. Η καταστατική του έδρα βρίσκεται στις Βρυξέλλες (B-1000 Brussels, 10 Rue Montoyer, Belgium). Τα γραφεία του Προέδρου και της Γραμματείας του EFDI βρίσκονται στη Ρώμη (Via del Plebiscito, 102, 00186 Rome, Italy). Tο EFDI σήμερα αριθμεί 68 μέλη ιδρύματα από συνολικά 44 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης (Άρθρο 6 του Καταστατικού του EFDI). Εξ αυτών, τα 57 Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ΣΕΚ) είναι  πλήρη μέλη τα και 11 Συστήματα Αποζημίωσης Επενδυτών (ΣΑΕ) είναι συνδεδεμένα μέλη. Το EFDI συνεργάζεται στενά με τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και ακαδημαϊκούς κύκλους και ειδικότερα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission), την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (European Central Bank), την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority), την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (International Monetary Fund), την Ευρωπαϊκή Στρογγυλή Τράπεζα για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (European Financial Services Roundtable), την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία (European Banking Federation) και την Διεθνή Ένωση Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων (International Association of Deposit Insurers).


Ελβετία              
 
Εγγύηση καταθέσεων μέχρι 100.000 CHF ανά καταθέτη.


Αγγλία                                                                                                                       
Εγγύηση καταθέσεων μέχρι 85000£ ανά καταθέτη και οργανισμό ή σύνολο οργανισμού

Isle of Man (http://www.gov.im/fsc/investor/dep_comp.xml)

Αποζημίωση που καταβάλλεται έχει ως εξής: το 100% της πρώτης £ 30.000 90% της επόμενης £ 20.000 με ανώτατη αποζημίωση ύψους £ 48.000.

Jersey  (http://www.jerseyfsc.org/banking_business/faq.asp)
Aποζημίωση καταθέσεων 100% εως τις 50.000£ .

Λουξεμβούργο 
www.agdl.lu

Εγγύηση καταθέσεων 100.000€ /καταθέτη και ίδρυμα.

Mάλτα  http://www.compensationschemes.org.mt/pages/viewcontent.aspx?id=21
Αποζημίωση έως 100.000€ ανά καταθέτη.

Βέλγιο http://www.protectionfund.be/index.html
Εγγύηση μέχρι του ποσού των 100.000€ /καταθέτη


Κρατη εκτός Ευρώπης 


Xoνγκ Κονγκ
 (http://www.dps.org.hk/en/coverage.html)Eγγύηση καταθέσεως εως 500.000 HKD /καταθετη (ισχύει για όλα τα νομίσματα στο αντίστοιχο ισόποσο)


Σιγκαπούρη   www.sdic.org.sg
Eγγύηση καταθέσεων μέχρι του ποσού των 50.000 S$ SGD

www.xsmoney.gr


Απαγορεύεται η πλήρης ή  μερική αναδημοσιευση του παρόντος άρθρου χωρίς την σύμφωνη άδεια του εκδότη .