16/12/12

Αποταμιευτικές ευκαιρίες       7 λόγοι για άμεση απόκτηση Συνταξιοδοτικού Προγράμματος
 Η οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας αλλά και στη διεθνή οικονομία ,το προσδόκιμο ζωής που συνεχώς μεγαλώνει ,η μείωση των συντάξεων σε όρια εξαθλίωσης ,η υπογεννητικότητα και η μετατόπιση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης καθιστούν πιό απαραίτητη από ποτέ την επένδυση σε ένα συνταξιοδοτικό αποταμιευτικό πρόγραμμα -οπως και ο ίδιος ο ΟΟΣΑ προτρέπει-.

Πρώτος λόγος: Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια συγκαταλέγονται στις ελάχιστες μορφές επενδύσεων που κατά τα τελευταία χρόνια όχι μόνο διασφάλισαν τα λεφτά των ασφαλισμένων, αλλά επιπλέον τους προσέφεραν και αξιοσημείωτες αποδόσεις. Αναφέρεται, για παράδειγμα, το πολύ μεγάλο ποσοστό πτώσης των μετοχών (με τους τραπεζικούς τίτλους να χάνουν πάνω από το 80% της αξίας τους), η σημαντική μείωση της αξίας των ακινήτων και το «κούρεμα
με την ψιλή» των ελληνικών κρατικών ομολόγων.

Μέσα σε αυτό το κλίμα οι ασφαλιστικές εταιρείες δίνουν κάθε χρόνο στους πελάτες τους μια θετική απόδοση συνήθως μεταξύ του 2% και του 3,35% . Όσο και αν κουρεύτηκαν οι επενδύσεις των ασφαλιστικών εταιρειών, αυτές δεν έκαναν το ίδιο στους πελάτες τους.

Βέβαια, για να μπορεί να γίνει αυτό, οι μέτοχοι των εταιρειών έβαλαν γύρω στο 1,5 δισ. ευρώ με τη μορφή αυξήσεων κεφαλαίου. Και όταν διεθνείς όμιλοι προβαίνουν σε αυξήσεις τουλάχιστον δεκαπλάσιες των ετήσιων κερδών τους, προφανώς ριζώνουν στον τόπο μας και διαβλέπουν μεγάλο πεδίο ανάπτυξης, ιδιαίτερα στον τομέα της συνταξιοδότησης. 
Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια (συνταξιοδοτικά, παιδικά) προσφέρουν ελάχιστη ετήσια εγγυημένη απόδοση, που σήμερα φτάνει έως και το 3,35%Πέραν όμως αυτού του ελάχιστου επιτοκίου, οι ασφαλισμένοι καρπώνονται και υπεραποδόσεις σε εκείνες τις χρονιές, όπου η απόδοση του χαρτοφυλακίου της ασφαλιστικής εταιρείας υπερβαίνει την ελάχιστη εγγυημένη απόδοση του συμβολαίου. 

Δεύτερος λόγος:Τα αποταμιευτικά προγράμματα των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών μας δίνουν τη δυνατότητα να εξασφαλίζουμε μεγάλες αποδόσεις αποταμιεύοντας μικρά ποσά που ξεκινούν από 600 € το χρόνο (και μάλιστα μπορούμε να τα καταβάλουμε ακόμα και μηνιαία)τα οποία αν τα βάζαμε στην τράπεζα θα είχαμε μηδενική απόδοση .

Τρίτος λόγος: Τώρα που οι τιμές των ομολόγων, των μετοχών, των ακινήτων, των αμοιβαίων κεφαλαίων και των περισσότερων άλλων επενδύσεων έχουν υποχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό σε σύγκριση με το παρελθόν, είναι αρκετά πιθανό οι ασφαλισμένοι να καρπωθούν σε βάθος χρόνου, πέρα από το ετήσιο εγγυημένο επιτόκιο, και πολύ σημαντικές υπεραποδόσεις  .

Τέταρτος λόγος: Τα εισοδήματα που θα μπορούσε να έχει κανείς από ακίνητα που πιθανώς διαθέτει είναι σχεδόν ανύπαρκτα καθώς υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τις μισθώσεις και τη μείωση των ενοικίων σε εμπορικά και στεγαστικά ακίνητα και δεν προβλέπεται να αλλάζει η κατάσταση τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία με εικοσαετία. Ακόμα όμως και να ανακάμψει η αγορά μετά από αυτό το διάστημα θα είναι αδύνατο να καλύψει τις απώλειες που δημιουργήθηκαν την προηγούμενη 20ετία για τον 60αρη που σε λίγα χρόνια θα βγαίνει στη σύνταξη.

Πέμπτος λόγος: Η πιθανή συνέχιση φορολογικών απαλλαγών στα συμβόλαια του κλάδου ζωής. Για ασφάλιστρα ως 1200€ το χρόνο ο άγαμος έχει επιστροφή 120€ και ο έγγαμος 240€. Οπότε μεγαλώνει η απόδοση των αποταμιεύσεων του μέσω του ασφαλιστηρίου του αντίστοιχα.

Έκτος λόγος: Ηδη 3 ασφαλιστικοί μεγάλοι όμιλοι έχουν σταματήσει τη διάθεση εγγυημένων συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και θα ακολουθήσουν κι άλλοι.
Αλλά και αυτοί που θα συνεχίσουν να παρέχουν προγράμματα εγγυημένου τεχνικού επιτοκίου θα μειώσουν το ΕΤΕ από 3,35% κάτω του 2,5 % 
Αυτές οι αλλαγές είναι πολύ λογικές αν σκεφτούμε ότι τα επιτόκια στο ευρώ συνεχώς μειώνονται στην διεθνή τραπεζική και ότι η οικονομία της Ευρωζώνης βρίσκεται γενικότερα σε πορεία ύφεσης. 

Εβδομος λόγος:Επειδή το προσδόκιμο ζωής έχει μεγαλώσει και θα χρησιμοποιηθούν οι νέοι πινακες θνησιμότητος ,θα πρέπει να καταβάλουμε πολύ περισσότερα χρήματα για να εξασφαλίσουμε  στο άμεσο μέλλον το ίδιο ποσό σύνταξης.

Γι αυτό σπεύστε να  επωφεληθείτε για λίγες ακόμα ημέρες την εγγυημένη απόδοση του 3,35 %