26/3/20

ΕΚΤ: Γιατί εντάχθηκαν τα ελληνικά ομόλογα στο νέο QE – Οι 5 καταλύτες πίσω από αυτήν την ιστορική απόφαση

Της Ελευθερίας Κούρταλη
ΕΚΤ: Γιατί εντάχθηκαν τα ελληνικά ομόλογα στο νέο QE – Οι 5 καταλύτες πίσω από αυτήν την ιστορική απόφασηΣτις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ τη Δεύτερα, και οι όποιες δημοσιεύτηκαν χθες το βράδυ, η κεντρική τράπεζα εξηγεί τους λόγους που συμπεριλαμβάνει τα ελληνικά ομόλογα στο νέο έκτακτο "QE Πανδημίας", δίνοντας δηλαδή στη χώρα μας waiver παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη κατακτήσει την επενδυτική βαθμίδα.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η απόφαση, όσον  αφορά την επιλεξιμότητα των τίτλων που εκδίδονται από την κεντρική κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος PEPP, το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολόγησε: 
1) την ανάγκη ανακούφισης των πιέσεων που προέκυψαν από την εξάπλωση του COVID-19 και η οποία χτύπησε έντονα τις ελληνικές χρηματοπιστωτικές αγορές 

2) τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από την Ελληνική Δημοκρατία στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους από τα θεσμικά όργανα της ευρωζώνης 
3) το γεγονός ότι τα μεσοπρόθεσμα μέτρα του ελληνικού χρέους που παρέχονται μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας εξαρτώνται από τη συνεχή εφαρμογή αυτών των δεσμεύσεων
4) την άμεση πρόσβαση της ΕΚΤ στις πληροφορίες σχετικά με την οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση της Ελλάδας ως αποτέλεσμα της συμμετοχής της ΕΚΤ στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας · και 
5) το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει επανακτήσει την πρόσβασή της στις αγορές.
Βάσει της αξιολόγησης αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι τα ελληνικά κρατικά ομόλογα θα είναι επιλέξιμα για αγορές στο νέο πρόγραμμα QE.
Αξίζει να αναφέρουμε πως σε αυτές τις αποφάσεις του Δ.Σ της ΕΚΤ συμπεριλαμβάνεται και η άρση του περιορισμού για αγορές έως του 33% των εκδόσεων χρέους ενός κράτους, γεγονός που σημαίνει ότι η κεντρική τράπεζα μπορεί να στηρίξει απεριόριστα τις χώρες της ευρωζώνης μα αγορές ακόμη και βραχυπρόθεσμων τίτλων, κάτι που οδηγεί σήμερα σε εκρηκτικό ράλι τα ομόλογα της περιοχής