23/2/13

Φοροπαγίδα για εισοδήματα από τόκους και μερίσματα μετοχών

Οι φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν υψηλότερη έκτακτη εισφορά, καθώς για τον υπολογισμό της λαμβάνεται υπόψη «το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο»
Παγίδα σε όσους εισπράττουν εισοδήματα από τόκους καταθέσεων και μερίσματα στήνει η Εφορία. Για πρώτη φορά, με τις φετινές φορολογικές δηλώσεις όσοι έχουν εισοδήματα από τόκους καταθέσεων, τόκους ομολόγων, κέρδη από μετοχές ή μερίσματα θα κληθούν να τα δηλώσουν σε ειδικό κωδικό. Αυτό σημαίνει ότι θα κληθούν να πληρώσουν υψηλότερη έκτακτη εισφορά καθώς για τον υπολογισμό της λαμβάνεται υπόψη «το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο». Δηλαδή στο ετήσιο δηλωθέν εισόδημα θα προστεθούν και οι τόκοι των καταθέσεων για να υπολογισθεί το ύψος της έκτακτης εισφοράς με βάση 

την υπάρχουσα κλίμακα. Αν δεν το κάνουν δεν θα μπορούν να επικαλεσθούν στο μέλλον τους τόκους ως εισόδημα για να καλύψουν το πόθεν έσχες.   
ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ. Η υποχρέωση δήλωσης τόκων καταθέσεων και μερισμάτων καθιερώθηκε με τον τελευταίο φορολογικό νόμο. Στο άρθρο 8 ορίζεται ότι «σε κάθε περίπτωση στη δήλωση αναγράφονται όλα τα εισοδήματα του υπόχρεου ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και τα απαλλασσόμενα από τον φόρο εισοδήματα. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος».
Η διάταξη αυτή έχει ισχύ από τη χρήση του 2012 και αφορά τις φετινές φορολογικές δηλώσεις. Οπως σημειώνουν φοροτεχνικοί, η συγκεκριμένη διάταξη οδηγεί σε προσαύξηση του εισοδήματος επί του οποίου οφείλεται έκτακτη εισφορά χωρίς βεβαίως να σημαίνει ότι οι τόκοι των καταθέσεων θα μετρήσουν κατά τον υπολογισμό του ετήσιου φόρου εισοδήματος με βάση τις γενικές διατάξεις.
Δηλαδή οι τόκοι καταθέσεων και πολύ περισσότερο οι ίδιες οι καταθέσεις δεν μπαίνουν στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος αλλά οι τόκοι υπόκεινται σε διπλή φορολόγηση. Μία με συντελεστή 10% που παρακρατήθηκε αυτοτελώς από τις τράπεζες το 2012 (αυξήθηκε σε 15% από την 1η Ιανουαρίου 2013) και επιπλέον με συντελεστή από 1% έως και 4% ανάλογα με το ύψος του συνολικού εισοδήματος, εφόσον αυτό υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.
Η έκτακτη εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 1% για εισοδήματα από 12.000 έως 20.000 ευρώ, 2% (επί ολόκληρου του ποσού) για συνολικό καθαρό εισόδημα 20.001 έως και 50.000 ευρώ, 3% για εισόδημα από 50.001 έως και 100.000 ευρώ και με συντελεστή 4% για συνολικό εισόδημα από 100.001 ευρώ και πάνω.
Ετσι, αν υποθέσουμε ότι ένας φορολογούμενος δηλώνει εισόδημα από μισθούς 19.000 ευρώ και έχει και κομπόδεμα στην τράπεζα το οποίο του απέδωσε πέρυσι τόκους 2.000 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει έκτακτη εισφορά για τα 21.000 ευρώ και όχι για τα 19.000. Μόνο που στα 19.000 ευρώ αντιστοιχεί έκτακτη εισφορά 190 ευρώ και στα 21.000 ευρώ η εισφορά διαμορφώνεται σε 420 ευρώ. Είναι δηλαδή υπερδιπλάσια.
                                      


tanea.gr