13/11/14

Προχωρούν σε νέα μείωση των επιτοκίων καταθέσεων

Σε μείωση του κόστους χρήματος θα προχωρήσουν οι τράπεζες αμέσως μετά το άνοιγμά τους στις χορηγήσεις νέων δανείων.
Ήδη στα αποτελέσματα εννεαμήνου οι τράπεζες έδειξαν έσοδα από το funding cost, καθώς πέτυχαν να μειώσουν το κόστος με το οποίο πληρώνουν τις καταθέσεις. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί εντονότερα εφεξής, με αποτέλεσμα αρχής γενομένης από τα αποτελέσματα του δ΄ τριμήνου 2014 οι τράπεζες να δουν ενίσχυση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι τράπεζες επιδιώκουν το μέσο επιτόκιό τους για την άντληση καταθέσεων από 2,30% όπου υπολογίζεται τώρα, να υποχωρήσει στο 1,70% το 2015. Αυτό σημαίνει ότι το Premium που θα πληρώνουν για τις νέες

καταθέσεις θέλουν να το κατεβάσουν στο 1,40% - 1,50% πάνω από το euribor τριμήνου που κινείται στο 0,10%. Σήμερα το Premium που πληρώνεται για τις καταθέσεις φτάνει στο 1,80% - 1,90%.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι οι καταθέτες θα δουν στο αμέσως προσεχές μέλλον μείωση των αποδόσεων στις νέες καταθέσεις. Σημειώνεται ότι τα επιτόκια των καταθέσεων για ποσά από 50.000 – 200.000 ευρώ έχουν ήδη υποχωρήσει κάτω του 2% από τα επίπεδα του 2,75% - 2,80% όπου κινούνταν στις αρχές του τρέχοντος έτους.

Η υποχώρηση του κόστους άντλησης καταθέσεων θα ελαφρύνει σημαντικά τη χρηματοδότηση των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών. Σημειώνεται ότι στην περίοδο 2012 – 2013 το μέσο κόστος χρηματοδότησης των τραπεζών κινήθηκε στο 5,5% - 6%, με χειρότερη χρονιά το 2012 όπου έφτασε το 6% - 6,5%. Το 2013 το μέσο funding cost κινήθηκε στο 3,5% - 4%, το 2014 αναμένεται να κινηθεί στο 2,25% - 2,50%, ενώ στόχος για το 2015 είναι η υποχώρησή του κάτω του 2%.

Η μείωση των επιτοκίων καταθέσεων, πάντως, δεν θα έχει αντίστοιχη επίπτωση και στα επιτόκια των δανείων. Και αυτό διότι μέσω των αλλεπάλληλων ρυθμίσεων δανείων στις οποίες έχουν προχωρήσει οι τράπεζες, τα επιτόκια στις νέες συμβάσεις αναγκαστικά έχουν μειωθεί ώστε να καθίσταται δυνατή η εξυπηρέτηση των δανείων. Έτσι π.χ. ένα επιχειρηματικό δάνειο 1 εκατ. ευρώ με αρχικό επιτόκιο 6,5%, κατόπιν ρύθμισης προκειμένου να καταστεί βιώσιμη η επιχείρηση και κατ΄ επέκταση το δάνειο, εξυπηρετείται με ένα νέο επιτόκιο που μπορεί να είναι και το μισό του αρχικού.

Κατ΄ αυτό τον τρόπο το σίγουρο για τα επιτόκια των νέων δανείων είναι ότι δεν θα αυξηθούν. Στην πράξη, ωστόσο, το συνολικό επιτόκιο παλαιών και νέων δανείων θα έχει μειωθεί διότι στη διαδικασία των ρυθμίσεων δανείων και η λογιστικοποίηση των παλαιών τόκων αλλάζει και το επιτόκιο των νέων δανειακών συμβάσεων μειώνεται.

                                        
                                                            www.xsmoney.gr


Πηγή:www.capital.gr