30/1/13

Πως θα δημεύσουν τις αδρανείς καταθέσεις

Xristos-Staikouras
Καταθέσεις ύψους 3 δισ. ευρώ εκτιμούν τραπεζικά στελέχη ότι μπορεί να καταλήξουν στα ταμεία του Δημοσίου, μετά τη “δήμευση” στις αδρανείς καταθέσεις (χωρίς καμία κίνηση για 20 έτη), που προβλέπεται στις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου, το οποίο δίνει σήμερα για διαβούλευση ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Με το  νομοσχέδιο καθιερώνεται αυτοματοποιημένο σύστημα για “την παραγραφή υπέρ του ελληνικού Δημοσίου” των αδρανών καταθέσεων με την παρέλευση της 20ετίας.
Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο τα ποσά θα μπαίνουν “σε ειδικό κωδικό και θα διατίθενται για ειδικούς σκοπούς στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στα θέματα υγείας, εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης”.
Πιο αναλυτικά σύμφωνα με πληροφορίες στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι οι τράπεζες θα είναι υποχρεωμένες να ειδοποιούν τρεις φορές τους καταθέτες των οποίων  οι λογαριασμοί δεν παρουσιάζουν κίνηση εφόσον το υπόλοιπο  τους είναι μεγαλύτερο των 100 ευρώ.
Η πρώτη ειδοποίηση θα γίνεται με την παρέλευση πέντε χρόνων από την ημερομηνία  που ανοίχθηκε ο λογαριασμός η δεύτερη στην 10ετία και η τρίτη στην 15ετία.
Μετά από 20 χρόνια ακινησίας τα ποσά θεωρούνται έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.
Πιο αναλυτικά με το νομοσχέδιο συγκεκριμενοποιείται και αυτοματοποιείται η διαδικασία που αφορά στην αντιμετώπιση και το χειρισμό του ζητήματος των αδρανών καταθετικών λογαριασμών,  και αντικαθίσταται τα απαρχαιωμένο  νομοθετικό πλαίσιο του 1942.
Όπως σημειώνουν στο υπουργείο Οικονομικών αυτό ήταν απολύτως αναγκαίο να γίνει με δεδομένο ότι εντοπίζεται αδυναμία να ελεγχθεί η πληρότητα εφαρμογής του υφιστάμενου, παρωχημένου, νομοθετικού πλαισίου και κατά συνέπεια είναι αδύνατον να εντοπιστεί σε απόλυτο βαθμό  το ύψος του ποσού που έχει αποδοθεί στο ελληνικό Δημόσιο από αυτή την αιτία.
Επίσης δεν μπορεί να προσδιορισθούν και τα ποσά που θα έπρεπε να έχουν  αποδοθεί, καθώς υπήρξαν περιπτώσεις που τα δικαιώματα του  Δημοσίου παραγράφηκαν μετά την παρέλευση δεκαετίας από τη λήξη της προθεσμίας για την απόδοση των εν λόγω ποσών, καθώς και να διαπιστωθεί το ύψος των καταβολών ανά τράπεζα.
Στο πλαίσιο αυτό στη σχετική διάταξη  ορίζεται με σαφήνεια ότι το υπόλοιπο αδρανούς καταθετικού λογαριασμού παραγράφεται υπέρ του ελληνικού Δημοσίου μετά την παρέλευση εικοσαετίας,
Κάθε τράπεζα  οφείλει αμέσως μετά την παρέλευση του χρονικού ορίου της εικοσαετίας  να αποδίδει στο Δημόσιο συγκεντρωτικά μέχρι το τέλος Απριλίου κάθε έτους τα υπόλοιπα των αδρανών καταθέσεων, πλέον αναλογούντων τόκων που έκλεισαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, καταθέτοντας στην Τράπεζα της Ελλάδος τα σχετικά ποσά σε ειδικό λογαριασμό.
                                                                                        www.xsmoney.grΠηγή: http://4oktovriou.blogspot.com