7/5/14

Ραγδαία υποχώρηση στα επιτόκια καταθέσεων

Ραγδαία είναι η υποχώρηση στα επιτόκια των καταθέσεων τους τελευταίους μήνες. Τον Μάρτιο το μέσο επιτόκιο στους λογαριασμούς προθεσμίας διάρκειας 1 έτους διαμορφώθηκε στο 2,81%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος.
Παράλληλα το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 1,76%, ενώ αντίθετα το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,46%. Συνεπώς το περιθώριο επιτοκίου αυξήθηκε στις 3,7 μονάδες (είναι η διαφορά ανάμεσα στο επιτόκιο κατάθεσης και το επιτόκιο δανείων).
Από τα στοιχεία της ΤτΕ προκύπτει ότι οι καταθέσεις Ταμιευτηρίου έχουν πλέον επιτόκιο της τάξης του 0,33% και οι λογαριασμοί όψεως 0,38%.
Και ενώ τα επιτόκια στους λογαριασμούς καταθέσεων ακολουθούν έντονα πτωτική πορεία, τα αντίστοιχα δανείων διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα και
συγκεκριμένα: το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) διαμορφώθηκε στο 14,65%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 7,81%. Τα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών και επαγγελματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα στο 7,23% και στο 9,15%, αντίστοιχα.
Το μέσο επιτόκιο σε επιχειρηματικά δάνεια ως 250.000 ευρώ μειώθηκε στο 6,39% (από 6,78% τον προηγούμενο μήνα). Για δάνεια έως 1εκατ ευρώ αυξήθηκε στο 5,85% και για δάνεια άνω του 1εκατ ευρώ στο 5,57% (από 5,88%). Τέλος, το μέσο κυμαινόμενο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων στο 2,95% (από 2,73% τον προηγούμενο μήνα).
Μάλιστα τα επιτόκια των λογαριασμών προθεσμίας, προβλέπεται να διαμορφωθούν κάτω από τα επίπεδα του 2% μέχρι το τέλος του χρόνου. Μάλιστα σε βάθος 24 μηνών, εκτιμάται ότι θα έχουν υποχωρήσει στα επίπεδα του 1,5% με 1,25%. Αυτή τη δέσμευση έχουν αναλάβει οι τράπεζες με τα πλάνα αναδιάρθρωσης που έχουν υποβάλλει στην ΤτΕ, καθώς κάνουν σαφή αναφορά στη μείωση του μέσου κόστους καταθέσεων.
Μάλιστα η Eurobank –που το πλάνο αναδιάρθρωσης της πήρε το πράσινο φως και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού- έχει αναλάβει τη δέσμευση να περικόψει τα επιτόκια κατά 1,8 μονάδες σε βάθος διετίας.
Ανάλογες προβλέψεις έχουν κάνει και οι υπόλοιπες συστημικές τράπεζες. Όπως προαναφέραμε το μέσο επιτόκιο των προθεσμιακών καταθέσεων δεν υπερβαίνει το 2,8%. Αν μειωθεί κατά 1,8 μονάδες θα υποχωρήσει στα επίπεδα του 1% και οι παραδοσιακοί αποταμιευτές θα «ονειρεύονται» τις αποδόσεις του 6% και 7% που απολάμβαναν το 2013.
                                         

                                   www.xsmoney.gr 

imerisia.gr