26/8/13

ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ :Να πως γίνεται τώραΓράφει ο Δρ. Κυριάκος Τόμπρας

ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 2ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ :

ΕΙΧΕ 2 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 4.652.474,57 ΕΥΡΩ.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΕΜΕΙΝΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ 100.000 ΕΥΡΩ.

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 4.552.474,57 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΤΗΣ ΕΚΛΕΨΑΝ, ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ.

ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΥΣ.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,

ΤΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ :

Το 81% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου κατέχουν οι νέοι μέτοχοι που προέκυψαν από τη μετατροπή καταθέσεων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου σχετικά με την έξοδό της από το καθεστώς εξυγίανσης, ενώ παράλληλα ανακοινώνεται ότι «το μεταβατικό Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία προγραμματίζεται για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2013».

Όπως ανακοινώνεται «η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης μέσω Διάσωσης με Ίδια Μέσα (μετατροπή καταθέσεων σε ίδια κεφάλαια) έχει ολοκληρωθεί και στις 30 Ιουλίου 2013 η Τράπεζα εξήλθε από το καθεστώς εξυγίανσης».

Προστίθεται ότι «η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, υπό την ιδιότητα της ως Αρχή Εξυγίανσης, έχει εκδώσει στις 30 Ιουλίου 2013 απόφαση με βάση τις πρόνοιες του περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ Διάταγμα του 2013 (ως έχει τροποποιηθεί) (το “Διάταγμα”) με την οποία επιπλέον 10% των επηρεαζόμενων καταθέσεων μετατρέπεται σε μετοχικό κεφάλαιο, αυξάνοντας το συνολικό ποσοστό τέτοιων καταθέσεων που μετατρέπεται σε μετοχικό κεφάλαιο σε 47,5%».

«Οι κατά την 29 Μαρτίου 2013 κάτοχοι συνήθων μετοχών και χρεωστικών τίτλων που εκδόθηκαν από την Τράπεζα έχουν συνεισφέρει στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας μέσω της απορρόφησης συσσωρευμένων ζημιών με βάση το Διάταγμα και σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013», σημειώνεται.

Επιπλέον, η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου έχει εκδώσει «το περί Έκδοσης Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου προς Αποζημίωση της Λαϊκής Τράπεζας Διάταγμα του 20133 με βάση το οποίο η Τράπεζα έχει εκδώσει μετοχικό κεφάλαιο προς την Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Λαϊκή Τράπεζα) για την απόκτηση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλισμένων καταθέσεων, με βάση τα περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διαταγμάτων του 2013».

Η ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου συνεχίζει αναφέροντας ότι «με βάση τις εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και μετά από την ανακεφαλαιοποίηση με Ίδια Μέσα και την έκδοση μετοχικού κεφαλαίου προς την τέως Λαϊκή Τράπεζα, η Τράπεζα διαθέτει επαρκή κεφαλαιακή επάρκεια».

Επιπλέον, προστίθεται, «η τέως Λαϊκή Τράπεζα είναι ο μόνος μέτοχος με ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, κατέχοντας περίπου 18% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου».

Οι μέτοχοι που προέκυψαν από τη μετατροπή καταθέσεων σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013, δηλαδή τις καταθέσεις που αποτελούν ‘Υπερβάλλον Ποσό’ ως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στο Διάταγμα της 30ης Ιουλίου «κατέχουν περίπου 81% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ οι εκδομένες μετοχές ως είχαν στις 29 Μαρτίου 2013 καθώς και οι μετοχές που προήλθαν από την μετατροπή χρεωστικών τίτλων που ήταν εκδομένοι κατά την 29η Μαρτίου 2013 αποτελούν σήμερα λιγότερο του 1% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας».

                                   www,xsmoney.gr

olympia.gr